Polityka odpowiedzialności

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w odpowiedzialny sposób i zastrzegamy sobie prawo do moderowania wszelkich treści tworzonych przez użytkowników, tj. filmów/zdjęć, zanim zostaną one opublikowane na naszej stronie. Użytkownik publikujący treść musi uzyskać zgodę od wszystkich osób, które pojawiają się lub są wspomniane w publikowanym materiale, na wykorzystanie ich imienia i nazwiska oraz wizerunku w publikowanym materiale, aby mogły one skorzystać ze swoich praw opisanych w niniejszym dokumencie. Użytkownik publikujący treść musi ponadto upewnić się, że publikowany materiał nie narusza żadnych praw własności intelektualnej stron trzecich. Ponadto użytkownik publikujący treść musi potwierdzić, że zarówno on, jak i osoby pojawiające się w publikowanym materiale osiągnęły wiek, w którym mogą spożywać alkohol.

Ograniczenia dotyczące treści

Treści publikowane na naszej stronie nie mogą:

  • Kierować przekazu do osób lub przedstawiać osób w wieku, w którym nie mogą one jeszcze nabywać alkoholu, lub przedstawiać obiektów, obrazów lub rysunków kierujących przekaz głównie do osób w wieku, w którym nie mogą one jeszcze spożywać alkoholu.
  • Przedstawiać wizerunku osób, które nie skończyły 25 lat i nie wyglądają na takie, które ten wiek osiągnęły.
  • Zawierać obraźliwego języka, obraźliwych gestów ani żadnych innych elementów, które mogą być postrzegane jako dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub kulturę bądź też będących osobistym atakiem na innego użytkownika lub inną osobę albo firmę.
  • Przedstawiać sytuacji, w których alkohol spożywany jest w nadmiernych ilościach lub w nieodpowiedzialny sposób.
  • Przedstawiać osób w stanie odurzenia ani w jakikolwiek inny sposób sugerować, że odurzenie jest społecznie dopuszczalne, lub też promować odurzające działanie alkoholu.
  • Zawierać sugestii o leczniczym lub terapeutycznym działaniu z wyjątkiem przypadków dozwolonych prawem.
  • Zawierać sugestii o tym, że​spożywanie alkoholu pomaga w osiągnięciu sukcesu bądź wysokich wyników w sferze seksualnej, zdrowotnej, zawodowej, edukacyjnej lub sportowej.
  • Przedstawiać zachowań aspołecznych i niebezpiecznych.
  • Zawierać nieprzyzwoitych obrazów ani wulgarnego języka.
  • Przedstawiać niczym nieuzasadnionej nagości, zachowań o jawnie seksualnym zabarwieniu, rozwiązłości ani nieprzyzwoitych obrazów lub słów.

Firma Bacardi zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz do usuwania komentarzy lub zdjęć z przyczyn innych niż wymienione powyżej. W przypadku pytań lub uwag dotyczących powyższej polityki prosimy o kontakt z nami.