Polityka ochrony prywatności

21 listopada 2018 r.

Spis treści

 1. JAK TRAKTUJEMY DANE?
  1. JEŚLI JESTEŚ GOŚCIEM CYFROWYM
   1. Źródła danych osobowych
   2. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy
   3. Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?
  2. JEŚLI JESTEŚ NASZYM PARTNEREM BIZNESOWYM
   1. Źródła danych osobowych
   2. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy
   3. Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?
  3. JEŚLI JESTEŚ GOŚCIEM W NASZYCH OBIEKTACH W NASZE WYDARZENIA
   1. Źródła danych osobowych
   2. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy
   3. Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?
 2. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH
  1. Nasze podmioty stowarzyszone
  2. Odbiorcy zewnętrzni
  3. Usługodawcy, których możemy zaangażować do CELÓW opisanych w punktach powyżej
  4. Organy ścigania lub instytucje państwowe
 3. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
 4. TWOJE PRAWA
 5. ZMIENNOŚĆ
 6. DZIECI
 7. OKRES ZATRZYMYWANIA
 8. INFORMACJE O NAS
 9. DANE KONTAKTOWE

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji
w celu zapoznania się z naszymi praktykami dotyczącymi danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.

1. JAK TRAKTUJEMY DANE?

W niniejszym punkcie omówiono źródła i kategorie danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, powody, dla których to robimy, oraz podstawy prawne takiego przetwarzania.

Niniejsza Polityka ochrony prywatności obejmuje przetwarzanie następujących kategorii osób fizycznych:

 • Punkt 1.1 Nasi goście cyfrowi
 • Punkt 1.2 Nasi partnerzy biznesowi (ten punkt obejmuje obecnych i potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i dostawców pod wspólną nazwą Partnerzy biznesowi. Jeżeli są to osoby prawne, punkt obejmuje ich pracowników oraz przedstawicieli)
 • Punkt 1.3 Goście w naszych obiektach

1.1. JEŚLI JESTEŚ GOŚCIEM CYFROWYM

A – Źródła danych osobowych
B – Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy
C – Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?

A. Źródła danych osobowych

Dane osobowe możemy uzyskiwać z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od Ciebie (na przykład w momencie dokonywania subskrypcji jakichkolwiek usług oferowanych
  w naszej witrynie internetowej, w aplikacjach mobilnych, na wydarzeniach, w interaktywnych kioskach lub
  w mediach społecznościowych, w tym między innymi list mailingowych, usług interaktywnych, publikowania materiałów czy zamawiania dalszych towarów lub usług);
 2. z urządzenia lub przeglądarki;
 3. w przypadku skontaktowania się z nami możemy prowadzić ewidencję kontaktów.

B. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa użytkownika;
 3. adres;
 4. data urodzenia;
 5. adres e-mail;
 6. system operacyjny;
 7. rodzaj przeglądarki;
 8. dane plików cookie (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce w sprawie plików cookie – link poniżej);
 9. preferencje dotyczące marketingu internetowego;
 10. adres IP;
 11. lokalizacja;
 12. informacje przekazywane nam podczas kontaktowania się z nami, wysyłając materiały lub zamawiając usługi;
 13. odpowiedzi udzielane w ramach naszych ankiet, konkursów, gier i innych usług interaktywnych;
 14. zamówienia na produkty, wysyłane zaproszenia na wydarzenia i zakupione bilety.

C. Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?

Dane osobowe wykorzystujemy w uzasadnionym interesie naszej firmy. W poniższej tabeli wyjaśniono,
jakie konkretne interesy biznesowe realizujemy, przetwarzając dane osobowe

Jeżeli nie chcesz nam pozwolić na wykorzystanie Twoich danych osobowych do powyższych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 9

Zanim skorzystamy z plików cookie lub podobnych technologii, jeśli będzie to wymagane przez prawo, zwrócimy się do Ciebie najpierw o zgodę.

Zanim skorzystamy z Twojego adresu e-mail lub innych środków cyfrowych w celu przekazania informacji marketingowych, jeśli będzie to wymagane przez prawo, zwrócimy się do Ciebie najpierw o zgodę.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko za Twoją jednoznaczną zgodą.

Nasza witryna internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do i z witryn internetowych naszych sieci partnerskich, partnerów kreatywnych i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz link do którejkolwiek z tych witryn internetowych, pamiętaj, że witryny te mają własne komunikaty o ochronie prywatności lub polityki ochrony prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki przetwarzają one Twoje dane osobowe. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te witryny internetowe prosimy
o zapoznanie się z ich komunikatami o ochronie prywatności lub politykami ochrony prywatności.

Prosimy nie przesyłać żadnych informacji za pośrednictwem tej witryny internetowej, jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki Twoje dane osobowe są przetwarzane – opisany w niniejszej Polityce ochrony prywatności.

1.2. JEŚLI JESTEŚ NASZYM PARTNEREM BIZNESOWYM

Ten punkt obejmuje obecnych i potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i dostawców, zwanych łącznie Partnerami biznesowymi. Możemy zbierać dane osobowe pracowników, dyrektorów, osób upoważnionych
do podpisywania dokumentów i innych osób związanych z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi Partnerami biznesowymi.

A – Źródła danych osobowych
B – Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy
C – Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?

A. Źródła danych osobowych

Dane osobowe możemy uzyskiwać z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od Ciebie;
 2. od firmy, która Cię zatrudnia, jeśli jesteś pracownikiem naszego Partnera biznesowego;
 3. od naszych podmiotów stowarzyszonych, tj. członków grupy spółek Bacardi Limited;
 4. podczas wydarzeń sieciowych, w których pełniliśmy rolę albo gospodarza, albo sponsora, albo uczestnika;
 5. z ogólnodostępnych źródeł (na przykład z Twojej firmowej witryny internetowej lub portali społecznościowych).

B. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy

Możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych dotyczących pracowników, członków kadry kierowniczej, osób upoważnionych do podpisywania dokumentów naszych Partnerów biznesowych lub innych osób z nimi powiązanych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres służbowy;
 3. służbowy adres e-mail;
 4. numer telefonu służbowego;
 5. numer faksu służbowego;
 6. stanowisko pracy lub rola;
 7. dane służbowego konta bankowego;
 8. data urodzenia;
 9. język do komunikacji;
 10. data pierwszego kontaktu;
 11. kategoria partnera biznesowego (np. dostawca, obecny lub potencjalny klient);
 12. szczegóły korzystania z systemów firmy Bacardi, jeśli dostawcy lub partnerzy biznesowi mają prawo dostępu do systemów firmy Bacardi.

C. Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?

Dane osobowe wykorzystujemy w uzasadnionym interesie naszej firmy. W poniższej tabeli wyjaśniono,
jakie konkretne interesy biznesowe realizujemy, przetwarzając dane osobowe

Jeżeli nie chcesz nam pozwolić na wykorzystanie Twoich danych osobowych do powyższych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, powiadom nas o tym, korzystając z adresu e-mail podanego w punkcie 11.

Zanim skorzystamy z Twojego adresu e-mail w celu przekazania informacji marketingowych, jeśli będzie to wymagane przez prawo, zwrócimy się do Ciebie najpierw o zgodę.

1.3. JEŚLI JESTEŚ GOŚCIEM W NASZYCH OBIEKTACH W NASZE WYDARZENIA

A – Źródła danych osobowych
B – Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy
C – Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?

A. Źródła danych osobowych

Możemy uzyskiwać Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z ewidencji naszych systemów.

B. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy

 1. imię i nazwisko;
 2. służbowe dane kontaktowe;
 3. organizacja;
 4. rola;
 5. godzina i data wizyty;
 6. wizerunek (na przykład z kamer telewizji przemysłowej na terenie naszych obiektów, jeśli są używane lub filmowanie / zdjęcie zrobione podczas naszych wydarzeń).

C. Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?

Dane osobowe wykorzystujemy w uzasadnionym interesie naszej firmy. W poniższej tabeli wyjaśniono,
jakie konkretne interesy biznesowe realizujemy, przetwarzając dane osobowe

Jeżeli nie chcesz nam pozwolić na wykorzystanie Twoich danych kontaktowych do tych celów, powiadom nas
o tym, korzystając z adresu e-mail podanego w punkcie 11.

2. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Dane, które zbieramy, mogą być również przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy pracują w naszej firmie lub na jej rzecz albo na rzecz jednej z naszych spółek stowarzyszonych, dostawców bądź usługodawców.

Odbiorcy Twoich danych osobowych: –

2.1. Nasze podmioty stowarzyszone

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, które mogą wykorzystywać je do celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności. W ten sposób będą one wspólnie z nami administratorami danych. Jako administratorzy danych nasze podmioty stowarzyszone będą przetwarzać Twoje dane w sposób zgodny z RODO i innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

2.2. Odbiorcy zewnętrzni

Dopilnujemy, aby każdy zaangażowany przez nas usługodawca był zobowiązany do przestrzegania zobowiązań w zakresie ochrony danych i przetwarzania danych osobowych tylko według udokumentowanych instrukcji pochodzących od nas oraz niewykorzystywania ich do własnych celów.

2.3. Usługodawcy, których możemy zaangażować do CELÓW opisanych w punktach powyżej

Nasze agencje reklamowe i promocyjne oraz konsultanci prowadzą w naszym imieniu kampanie marketingowe lub wysyłkę poczty e-mail albo analizują lub oceniają proces zbierania danych lub realizację obsługi klienta, a także dostawcy usług, tacy jak firmy hostingowe witryn internetowych.

2.4. Organy ścigania lub instytucje państwowe

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo w celu badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących czynów nielegalnych, podejrzeń o oszustwa, naruszeń naszych praw własności intelektualnej, sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa fizycznego dowolnej osoby, naruszenia naszych Zasad i warunków lub innych umów albo w zakresie wymaganym przez prawo.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza obszar EOG (w którego skład wchodzą państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) będziemy to robić wyłącznie z zastosowaniem jednego z poniższych zabezpieczeń:

 1. przekazanie danych następuje do kraju nienależącego do EOG, który posiada decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony;
 2. przekazanie danych jest objęte porozumieniem umownym, które obejmuje wymogi RODO odnoszące się do przekazywania danych do krajów nienależących do EOG;
 3. przekazanie danych następuje do organizacji, która posiada wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez organ ochrony danych UE;
 4. przekazanie danych następuje do organizacji w USA, która posiada certyfikat Tarczy ochrony prywatności UE-USA.

Możesz zażądać kopii wszelkich istotnych dokumentów dotyczących przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG, kontaktując się z nami z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 9 poniżej.

4. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do uzyskania od nas informacji na temat traktowania przez nas Twoich danych osobowych, do wglądu w kopie wszystkich przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych oraz do zażądania zmiany, poprawienia oraz usunięcia Twoich danych osobowych z naszych systemów. Możesz również ograniczyć lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

Nie stosujemy podejmowania decyzji wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie.

JW przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Twoich danych, np. w celu wysłania przez nas do Ciebie marketingowych wiadomości e-mail, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy pamiętać, że nawet w przypadku wycofania zgody możemy nadal bazować na zgodzie udzielonej przez Ciebie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, co do których stwierdziliśmy, że bazujemy na naszych uzasadnionych interesach biznesowych. Uzasadnione interesy wyjaśniliśmy w punkcie „Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie są podstawy prawne zbierania przez nas danych osobowych?” powyżej.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 9 poniżej.

5. ZMIENNOŚĆ

W każdej chwili możemy zmienić niniejszą Politykę ochrony prywatności, zmieniając tę stronę. Wszelkie zmiany w przetwarzaniu przez nas danych wejdą w życie w rozsądnym terminie po opublikowaniu zmienionej Polityki ochrony prywatności, tak aby każdy miał czas na rozważenie, czy zmiany te są akceptowalne.

6. DZIECI

Nasza witryna internetowa skierowana jest wyłącznie do osób dorosłych. Świadomie nie zabiegamy o żadne informacje od dzieci ani osób poniżej wieku uprawniającego do spożywania alkoholu, nie sprzedajemy ani
w żaden inny sposób nie kierujemy naszych witryn internetowych czy produktów lub usług do dzieci ani
osób poniżej wieku uprawniającego do spożywania alkoholu.

Jeśli dowiemy się, że osoba odwiedzająca naszą witrynę internetową jest dzieckiem lub jest poniżej Wieku uprawniającego do spożywania alkoholu w kraju lub na innym terytorium, w którym się znajduje i dokonała rejestracji bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców, usuniemy jej dane osobowe z naszej dokumentacji.

7. OKRES ZATRZYMYWANIA

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane w związku z Twoimi relacjami z nami, chyba że będziemy mieć legalne prawo
albo obowiązek zatrzymania tych danych na dłuższy okres bądź dane te będą niezbędne do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 

8. INFORMACJE O NAS

W niniejszej Polityce ochrony prywatności zwroty „my” oraz „nas” oznaczają firmę Bacardi Global Brands Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem spółki 3651489. Siedziba spółki oraz główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się pod adresem 12 Steward Street, Londyn, E1 6FQ,
Wielka Brytania. Nasz numer płatnika VAT to GB 222 2530 16. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących materiałów prezentowanych w naszej witrynie lub potrzeby kontaktu z nami skontaktuj się z nami w sposób określony w punkcie 9. 

Dla celów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 oraz wszelkich przepisów wykonawczych („RODO”) będziemy administratorem danych odpowiedzialnym za wszelkie Twoje dane osobowe. 

9. DANE KONTAKTOWE

Pytania, komentarze, skargi i żądania dotyczące niniejszej Polityki ochrony prywatności lub ogólnie naszych praktyk w zakresie prywatności są mile widziane.

Wszelkie zapytania i żądania dotyczące niniejszej Polityki ochrony prywatności są mile widziane – prosimy
je kierować do poniższych punktów kontaktowych.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoje żądanie lub skargę, masz prawo wnieść skargę do Biura Komisarza ds. Informacji, brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych w UE.