“מדיניות בנוגע לפרסום תוכן ולשימוש בו

מדיניות בנושא אחריות

אנו מחויבים להתנהלות אחראית ושומרים לעצמנו את הזכות לבחון כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים, כגון: סרטונים ותצלומים, לפני פרסומם בדף שלנו. האדם שמפרסם את התוכן חייב לקבל את הסכמתם של כל האנשים המופיעים בתוכן המוגש או ששמם מוזכר בו (אם יש כאלה) להשתמש בשמם או בתמונתם כחלק מהתוכן שפורסם, זאת כדי לתת להם את זכויותיהם כמפורט במסמך זה. מגיש התוכן גם חייב לוודא שפרסום התוכן לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני של צד ג’ כלשהו (אם ישנו). יתרה מכך, על מגיש התוכן לאשר שהוא ושאר האנשים המופיעים בתוכן המפורסם הם מגיל 18 ומעלה (גיל השתייה החוקי).

מגבלות על התוכן

אסור שהתוכן באתר שלנו:

• יופנה לאנשים מתחת לגיל השתייה החוקי או יציג אנשים כאלה; או יציגתמונות או דמויות מצוירות או עצמים  שפונים בעיקר לאלה שהם מתחת לגיל השתייה החוקי.

• יכיל תמונות של אנשים מגיל 25 ומטה או הנראים כאלה.

• יכיל שפה ותנועות פוגעניות, או כל דבר שעלול להיחשב לפוגעני על בסיס מין, גזע, נטייה מינית, דת או תרבות, או שמהווה התקפה אישית על כל משתמש, אדם או חברה.

• יתאר מצבים שבהם משקה האלכוהול נצרך באופן חריג או לא אחראי.

• יתאר אנשים במצב של שכרות, או שירמוז על כך ששכרות היא התנהגות מקובלת חברתית, או שיקדם את ההשפעות המשכרות של צריכת אלכוהול.

• יכיל טענה כלשהי בנוגע ליכולת הריפוי והטיפול של אלכוהול למעט כמותר בחוק.

• יכיל טענות שלפיהן אנשים יכולים ליהנות מהצלחה או מסטטוס משופר בתחום המיני, המקצועי, החינוכי או הספורטיבי הודות לצריכת אלכוהול.

• יציג התנהגות אנטי-חברתית או מסוכנת.

• יכיל שפה או תמונות גסות או מגונות.

• יכיל עירום מוגזם, פעילות מינית מוחצנת, הפקרות מינית, או שפה או תמונות מיניות גסות או מגונות.

Bacardi שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות על פי הצורך ולמחוק הערות או תמונות מסיבות שאינן מופיעות ברשימה זו. אם יש לכם שאלות או הערות בנוגע למדיניות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו ישירות.”