Πολιτική Υπευθυνότητας

Δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη συμπεριφορά και διατηρούμε το δικαίωμα να διαχειριζόμαστε οποιοδήποτε περιεχόμενο παράγεται από χρήστη, λ.χ. βίντεο/φωτογραφίες, πριν αυτό δημοσιευτεί στη σελίδα μας. Το άτομο που πραγματοποιεί την υποβολή του περιεχομένου πρέπει να έχει την άδεια από όλους όσοι εμφανίζονται ή κατονομάζονται στην υποβολή (αν υπάρχουν), ώστε να χρησιμοποιηθεί το όνομά τους ή η απεικόνισή τους στην υποβολή, παραχωρώντας τα δικαιώματά τους όπως ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Το άτομο που πραγματοποιεί την υποβολή πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτου μέρος (αν υπάρχει). Επιπρόσθετα, το άτομο που πραγματοποιεί την υποβολή πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το ίδιο και τα άτομα που εμφανίζονται στην υποβολή έχουν συμπληρώσει το νόμιμο έτος ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ.

Περιορισμοί περιεχομένου

Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν θα πρέπει να:

  • Απευθύνεται ή να απεικονίζει άτομα κάτω από το νόμιμο όριο αγοράς ή να απεικονίζει αντικείμενα, εικόνες ή κινούμενα σχέδια που πρωταρχικά απευθύνονται σε άτομα κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ
  • Περιέχει εικόνες ατόμων που είναι και δείχνουν μικρότερα από 25 ετών.
  • Περιέχει προσβλητική γλώσσα ή χειρονομίες, ή οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό όσον αφορά στο φύλο, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία και την κουλτούρα ή ότι αποτελεί προσωπική επίθεση σε άλλον χρήστη, άτομο ή εταιρεία.
  • Απεικονίζει καταστάσεις όπου η κατανάλωση οινοπνευματωδών γίνεται με υπερβολικό ή ανεύθυνο τρόπο.
  • Απεικονίζει άτομα σε κατάσταση μέθης ή να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η μέθη είναι κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά ή να προωθεί τις συνέπειες της μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
  • Περιέχει οποιονδήποτε ιαματικό ή θεραπευτικό ισχυρισμό, εκτός στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
  • Περιέχει ισχυρισμούς ότι κάποιο άτομο μπορεί να έχει σεξουαλική, επαγγελματική, εκπαιδευτική ή αθλητική επιτυχία ή να αποκτήσει κύρος ως συνέπεια κατανάλωσης αλκοόλ.
  • Απεικονίζει αντικοινωνική ή επικίνδυνη συμπεριφορά.
  • Περιέχει άσεμνες ή απρεπείς εικόνες ή γλώσσα.
  • Περιέχει άσκοπη γυμνότητα, απροκάλυπτη σεξουαλική δραστηριότητα, ακολασία ή σεξουαλικά άσεμνες ή απρεπείς εικόνες ή γλώσσα.

Το Bacardi διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει αυτή την πολιτική όπως κρίνεται αναγκαίο και να διαγράφει σχόλια ή φωτογραφίες για λόγους που δεν αναφέρονται στην παρούσα λίστα. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο για την παρούσα πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας.